ภาพบรรยากาศวันแรกในการรับสมัครนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 7.00 น.
ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายคะนองฤทธิ์ เจริญพันธุ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน และนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน นำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารในการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทั้งหมด 2 ราย ประกอบด้วย นายประภัสร์ ภู่เจริญ และนายสุรินทร์ สุริยวงศ์ และมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน รวมจำนวน 36 ราย

และในเวลา 8.30 น. นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน ได้ทำการจับฉลากรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ทั้ง 2 คน ที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัคร 8.30 น. ซึ่งผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

  1. นายสุรินทร์ สุริยวงศ์ กลุ่มเมืองลำพูนก้าวหน้า ได้หมายเลข 1
  2. นายประภัสร์ ภู่เจริญ กลุ่มคุณธรรม ได้หมายเลข 2

โดยเทศบาลเมืองลำพูน จะรับสมัครนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งหลังจากนี้หากมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขของผู้สมัครก็จะเรียงในลำดับต่อจากนี้เป็นต้นไป และทางเทศบาลเมืองลำพูน โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน จะได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ได้รับทราบอีกครั้ง ทั้งนี้เทศบาลเมืองลำพูนได้ปฏิบัติมาตรการการปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด