เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจเช็คและบำรุงรักษาถังดับเพลิงในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมใช้งาน ลดความสูญเสียจากอัคคีภัย

เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจเช็คและบำรุงรักษาถังดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 17 ชุมชน เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพของถังดับเพลิงให้พร้อมต่อการใช้งานตลอดเวลา ทั้งนี้หากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ประชาชนสามารถใช้ถังดับเพลิงเพื่อระงับเหตุเบื้องต้นได้ทันที เนื่องจากได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นจากเทศบาลเมืองลำพูนที่จัดอบรมเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเช็คถังดับเพลิง ตั้งแต่วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจเช็คถังดับเพลิง ชุมชนไก่แก้ว, ชุมชนช่างฆ้อง, ชุมชนสันป่ายางหน่อม และชุมชนหนองเส้ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจเช็คถังดับเพลิง ชุมชนมหาวัน, ชุมชน
จามเทวี, ชุมชนสันดอนรอม และชุมชนประตูลี้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจเช็คถังดับเพลิง ชุมชนสันป่ายางหลวง, ชุมชนพระคงฤาษี, ชุมชนท่าขามบ้านฮ่อม และชุมชนบ้านหลวย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจเช็คถังดับเพลิง ชุมชนชัยมงคล, ชุมชนศรีบุญเรือง, ชุมชนบ้านท่าท่านาง, ชุมชนสวนดอก และชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

โดยทำการตรวจเช็คประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถังดับเพลิง ตรวจสอบมาตรวัดความดัน ทำความสะอาดตรวจดูสภาพตัวถังและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ยกถังพลิกคว่ำ-หงาย ทุก ๆ 3-6 เดือน เพื่อให้ผงเคมีมีการเคลื่อนตัวและไม่จับตัวเป็นก้อน และเปลี่ยนถ่ายเคมีในถังดับเพลิงทุก 5 ปี พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ดูแลในการตรวจเช็คถังดับเพลิง เพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมใช้งาน ลดความสูญเสีย ซึ่งหากพบเห็นเหตุอัคคีภัยและไม่สามารถดับได้ให้ออกจากพื้นที่นั้นทันที แล้วรีบโทรแจ้งงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สายด่วน 199