ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง