เทศบาลเมืองลำพูน เดินรณรงค์โค้งสุดท้ายชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง เพื่อให้ได้ผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้าไปพัฒนาและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีการเดินรณรงค์แบ่งเป็น 3 สาย ได้แก่ สายที่ 1 เดินรณรงค์จากศาลากลางจังหวัดลำพูน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอินทยงยศ สิ้นสุดขบวนบริเวณปั๊มสามทหาร, สายที่ 2 เดินรณรงค์จากโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญราษฎร์ ถึงแยกเทศบาลฯ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน และสายที่ 3 เดินรณรงค์จากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ไปตามถนนรอบเมืองนอก ผ่านโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ผ่านวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ผ่านหน้าโรงเรียนอนุบาลลำพูน วนกลับไปที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

โดยเป็นการเดินรณรงค์แจกแผ่นพับให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ หน้าที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยการรวมพลังเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ เพื่อร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส