ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564