เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2564  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2564 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเชิญน้ำสรงพระราชทาน ซึ่งบรรจุในคนโททองคำ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกที่สร้างด้วยไม้สักทอง และอัญเชิญเครื่องราชสักการะพระราชทานประดิษฐานโต๊ะหมู่บูชา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และเทศบาลเมืองลำพูน โดยนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมพิธี ตลอดจนมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งวัดพะธาตุหริภุญชัย จะเปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าสักการะองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และงดการจัดกิจกรรมรื่นเริงและงดการจัดงานมหรสพ โดยในทุกเย็นพระสงฆ์จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน์ น้ำสรงพระราชทาน ทุกวันจนถึงวันที่ 26 เมษายน 2564