ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเวียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กๆ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 -วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง