ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดรงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสั่งกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนอนุบาลลำพูน) ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 -วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง