ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 – วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง