เทศบาลเมืองลำพูน มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 คณะทำงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน นำสิ่งของเครื่องใช้ มอบให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จำนวน 3 ราย โดยเป็นผู้ป่วยพิการติดเตียง 1 ราย  ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง 1 ราย และผู้ป่วยแพ้ภูมิตัวเอง 1 ราย เพื่อให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ได้รับความช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และมีสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือด้านพัฒนาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา