เทศบาลเมืองลำพูน รับมอบชุดสนับสนุนวัสดุและสารเคมีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ป้องการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางชญาก์ทิพยฑ์ สุริยะพงฑากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  นำชุดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ชุดนายสะอาด) ประกอบด้วยถุงดำขนาดใหญ่ สำหรับใส่ขยะ, ถุงดำขนาดเล็ก (สำหรับใส่สิ่งปฏิกูล), หยดทิพย์, สารส้มก้อน, เอกสารแนะนำ และชุดสนับสนุนการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  เพื่อปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากโรคนี้สามารถติดต่อได้ง่าย ผ่านทางการไอ จาม การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ ส่งผลให้มีผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคจำนวนมาก และโรคนี้มีความรุนแรงมากเป็นพิเศษในผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ดังนั้นการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสุขลักษณะสถานที่ที่อาจเสี่ยงต่อการรับสัมผัสเชื้อโรค ถือว่าเป็นมาตรการที่สำคัญมาก ที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้