ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เนื่องจากเหตุพิเศษ ถบับที่ 2