ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เลื่อนการประกาครายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัคเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว