เทศบาลเมืองลำพูน ลุยตรวจโควิดพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดหนองดอก รักษามาตรฐานตลาดสด และป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการ และลูกจ้างทั้งคนไทย คนต่างด้าว ในตลาดสดหนองดอก รอบที่ 1 จำนวน 200 คน เพื่อตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในจังหวัดลำพูน

พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตลาดสดหนองดอกปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการค้าขายอาหาร ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปหรือของสด ต้องเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งจำหน่ายสินค้าที่น่าเชื่อถือ และกระบวนการขนส่งต้องได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาดปลอดภัย และเน้นการป้องกันตนเองของผู้ประกอบการและลูกจ้าง ในส่วนของผู้ซื้อจับจ่ายสินค้าภายในตลาด ก็ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร  หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ตา จมูก ปาก และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับอาหารโดยตรงควรใช้อุปกรณ์หยิบจับเพื่อลดการสัมผัส ตลอดจนหมั่นมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อให้ตลาดมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยอยู่เสมอ