เทศบาลเมืองลำพูน เตรียมตรวจคัดกรอง COVID-19 เชิงรุก ให้พ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาล 19 พ.ค. นี้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน เตรียมลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า และลูกจ้าง ทั้งคนไทยคนต่างด้าว ในตลาดสดเขตเทศบาลเมืองลำพูน รอบที่ 2 ทั้งในส่วนของตลาดหนองดอก ลานวัดไชยชนึก และตลาดโต้รุ่ง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถข้างตลอดหนองดอก โดยมีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน เพื่อตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลฯ ทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ตลาดมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยอยู่เสมอ