เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจคัดกรอง COVID-19 เชิงรุก รอบ 2 เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ สร้างตลาดปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า และลูกจ้าง ทั้งคนไทยคนต่างด้าว ในตลาดสดเขตเทศบาลเมืองลำพูน รอบที่ 2 ทั้งในส่วนของตลาดหนองดอก ลานวัดไชยชนึก และตลาดโต้รุ่ง จำนวน 200 คน เพื่อตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลฯ ทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อ ส่งเสริมตลาดมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยอยู่เสมอ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในจังหวัดลำพูน