เทศบาลเมืองลำพูน ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่สวนป่า สวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูระบบนิเวศ บริเวณพื้นที่สวนป่า สวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองสีเขียว ที่มีหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งสู่เมืองลำพูนน่าอยู่อย่างยั่งยืน