เทศบาลเมืองลำพูน กำจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น้ำกวงอย่างต่อเนื่อง บำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน นำเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง เนื่องจากผักตบชวาและวัชพืชจะทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน กีดขวางการไหลของน้ำอาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงได้นำเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ เพื่อเปิดทางน้ำให้สัมผัสอากาศได้อย่างทั่วถึง เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของแม่น้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสีย รวมทั้งดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำกวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน