เทศบาลเมืองลำพูน คุมเข้มความสะอาด ล้างตลาดสดหนองดอก พบปัญหาเร่งแก้ไขด่วน เอาจริงกับแม่ค้าที่ฝ่าฝืนยกเลิกขายของ

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำทีมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน จัดชุดเฉพาะกิจในการออกปฏิบัติงานนำรถบรรทุกน้ำไปล้างทำความสะอาดล้างตลาดสดหนองดอก ในช่วงเวลา 19.00-20.00 น. โดยทำความสะอาดเป็นประจำวันเว้นวัน เพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาล อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุง ตามนโยบายเร่งด่วนตามที่มีประชาชนร้องเรียน โดยได้มีการดำเนินการตั้งคณะกรรมการตลาด เพื่อมีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตา ร่วมกันทำงานอย่างแท้จริง และยังได้พบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันรอบบริเวณตลาดสด  เนื่องจากมีเศษเนื้อ เศษกระสอบ เศษถุงพาสติก เศษทราย อุดตันเป็นจำนวนมาก และบางบริเวณมีผู้ประกอบเทน้ำเสีย น้ำหมักดอก ลงในท่อระบายน้ำทิ้ง  ทำให้เกิดการเน่าเสีย  ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เทศบาลฯ จึงมีมาตรการแก้ไขเร่งด่วน โดยนำรถบรรทุกน้ำรถดับเพลิง ล้างทำความสะอาดและฉีดอัดท่อระบายน้ำ พร้อมนำเศษขยะต่าง ๆ ออกมาจากท่อระบายน้ำ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการตามหลักสุขาภิบาลที่ถูกต้อง

พร้อมทั้งเน้นย้ำขอความร่วมมือผู้ประกอบการในตลาดรักษาความสะอาด และการกำจัดเศษขยะต่าง ๆ อย่างถูกวิธี โดยจะมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมควบคุมดูแลและตักเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการสุขาภิบาลอย่างเข้มงวด มิฉะนั้นจะดำเนินการยกเลิกใบอนุญาต ไม่ให้จำหน่ายสินค้าในตลาดอีกต่อไป ซึ่งการล้างทำความสะอาดตลาดครั้งนี้ ทางเทศบาลฯ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย สร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ในตลาดหนองดอก