เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน ร่วมลงพื้นที่ชุมชน ชูความพร้อมเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน โดยเยี่ยมชมการสาธิตการทำกรวยดอกไม้สำหรับบูชาพระธาตุหริภุญชัย ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม, ชมการสาธิตการทำเทียนสะเดาะเคราะห์ บูชา รับโชค และเทียนบูชาประจำวันเกิด และการหลอมเทียนให้เข้ากับแผ่นคาถาอักขระล้านนา
ณ ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้และการฝึกอาชีพชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม จากนั้นชมการสาธิตการทำโคมล้านนาและโคมสกุลลำพูน ณ ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้และการฝึกชีพของนางอุทุมพร นารัตนไวฑูรย์, ชมการสาธิตการทำโคมล้านนา ณ ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้และการฝึกอาชีพชุมชนจามเทวี และเยี่ยมชมบ้านน่าอยู่ ซอยจ่าเจง ชุมชนจามเทวี, ชมการสาธิตการปั้นพระรอดหลวงหนึ่งในพระเบญจภาคี ณ วัดมหาวัน, ชมการสาธิตการทำโคมล้านนา จากกลุ่มอาชีพชุมชนช่างฆ้อง และชมการสาธิตการทำโคมล้านนาและการทำตุงค่าคิงสกุลลำพูน ณ ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้และการฝึกอาชีพชุมชนสันป่ายางหลวง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการขยายแนวคิดการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการมรดกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน