เทศบาลเมืองลำพูน ล้างตลาดสดอย่างต่อเนื่อง รักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล คุมเข้มป้องกันโรค

เมื่อค่ำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน จัดชุดเฉพาะกิจในการออกปฏิบัติงานนำรถบรรทุกน้ำไปล้างทำความสะอาดล้างตลาดสดหนองดอก ในช่วงเวลา 19.00-20.00 น. โดยทำความสะอาดเป็นประจำวันเว้นวัน เพื่อเป็นการล้างทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาล พร้อมทั้งเน้นย้ำขอความร่วมมือผู้ประกอบการในตลาดรักษาความสะอาด และการกำจัดเศษขยะต่าง ๆ อย่างถูกวิธี ซึ่งเทศบาลฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ
นอกจากนั้นยังได้ปฏิบัติตามมาตรการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ การกำหนดทางเข้า–ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด และวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าตลาด จัดจุดล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ขอความร่วมมือรักษาระยะห่างระหว่างกันเพื่อลดความแออัด และให้ผู้ประกอบการทำความสะอาดแผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ สร้างความมั่นใจประชาชน