เทศบาลเมืองลำพูน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบนิเวศน์ ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ต้นไม้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติและเป็นระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่ ที่สร้างความสมดุลให้กับโลก และด้วยความสำคัญนี้คณะรัฐมนตรี จึงกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณทางสาธารณะต่างๆ  ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาเมืองด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการจัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล  โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบหมายให้ นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้ จากนั้น ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างร่วมปลูกต้นไม้บริเวณทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำกวงให้มี ความสวยงามสะอาด และร่มรื่น ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้นบริเวณทางเดินเลียบริมฝั่งแม่น้ำกวงด้านหลังร้านอาหารเรือนแพ  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา