เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564  เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำพูน โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำพูฯอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดชีวิตวิถีใหม่และขับเคลื่อนไปด้วยกัน