โรงรับจำนำเทศบาลเมืองลำพูน ลดอัตราดอกเบี้ย ต้อนรับเปิดเทอม

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ  ซึ่งสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองลำพูน หรือโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท/เดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ดอกเบี้ย 1 บาท/เดือน เพื่อช่วยประชาชนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  อีกทั้งช่วงนี้ใกล้เปิดภาคเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทำให้ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเป็นจำนวนมาก

โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 (กำหนดระยะเวลา 2 เดือน) จากนั้นจะกลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามเดิม สำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50บาท/เดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ดอกเบี้ย 1 บาท/เดือน ซึ่งนโยบายนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เดือดร้อนด้านการเงิน ทั้งรายเก่า รายใหม่ ที่เข้ามาใช้บริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งปัจจุบันนี้การใช้บริการสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้บริการได้ ดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ถือว่าเป็นทางออกที่ดีของผู้ที่ ขัดสนหรือต้องการใช้เงินด่วน โดยเป็นทางเลือกที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ดังนั้นเรื่องการเดินเข้าโรงรับจำนำจึงไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่เป็นการแก้ปัญหาทางการเงินที่ดีได้ด้วยตนเอง

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน สามารถไปใช้บริการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองลำพูน ได้ที่  175/11 ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 1071