เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมี นายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และคณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และผู้อำนวยการกองแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน