เทศบาลเมืองลำพูน เน้นย้ำผู้ประกอบการร่วมสร้าง ‘ตลาดหนองดอก’ วิถีใหม่ ตลาดสดปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรี เมืองลำพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่คุมเข้มเน้นย้ำผู้ประกอบการตลาดสดหนองดอก ร่วมสร้างตลาดหนองดอกวิถีใหม่ ให้สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 ซึ่งตลาดหนองดอก หรือกาดหนองดอกเป็นตลาดใหญ่กลางเมืองลำพูน ที่จำหน่ายทั้งของกิน ของใช้ เครื่องแต่งกาย และยังคงวิถีชีวิตเสน่ห์แบบลำพูน ซึ่งเทศบาลฯ ได้ปรับปรุงทำความสะอาดและคุมเข้มมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะใกล้ช่วงเปิดภาคเรียนมีผู้ปกครองมาจับจ่ายใช้สอยซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายนักเรียนเป็นจำนวนมาก

ซึ่งเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามให้ตลาดมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยอยู่เสมอ รวมทั้งให้คำแนะนำทางวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้แก่ D – Distancing : คือการเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร, M – Mask wearing : คือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย, H – Hand wash : คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆ,T – Testing : คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ และ T – Thai Cha na : คือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ จะได้กักตัว หรือตรวจโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว และขอบคุณผู้ประกอบการ ผู้ค้าในตลาด รวมทั้งประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ช่วยกันเฝ้าระวัง เพื่อทำให้ตลาดซึ่งแหล่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้