กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ รพ.ลำพูน และ สสจ.ลำพูน คัดกรองกลุ่มเสี่ยงคนขับรถรับส่งนักเรียน สร้างความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ในการตรวจคัดกรองโควิด-19 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถรับส่งนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยของนักเรียนที่ต้องใช้บริการรถรับส่งในวันเปิดภาคเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ รวมทั้งรณรงค์กำชับผู้ประกอบอาชีพขับรถรับส่งนักเรียน ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา โดยเข้มงวดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำรถ การทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียนก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อถ่ายเทระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่วางแขน เป็นต้น ตลอดจนลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียน เพื่อความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และนอกจากมาตรการทางด้านสาธารณสุขแล้ว ยังต้องเอาใจใส่ด้านมาตรฐานความปลอดภัยอีกด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเรียนและผู้ปกครอง