ททท.ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีและหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวลำพูน พร้อมประสานเทศบาลเมืองลำพูน สร้างเทศกาลโคมแสนดวงให้ยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง นำโดย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายประภัสร์ ภู่เจริญ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และร่วมปรึกษาแนวทางการส่งเสริม  การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน แผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายหลังการผ่อนคลายมาตรการโควิด 19 รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวในเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลโคมแสนดวง เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน เพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวสามารถเพิ่มวันในการท่องเที่ยวได้มากขึ้น เนื่องจากเทศกาลโคมแสนดวงจัดกิจกรรมหลายวัน สามารถมาท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง ลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal อีกทั้งตอบสนองนโยบายภาครัฐ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง