เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน ลงพื้นที่ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยเยี่ยมชมการสาธิตการทำกรวยดอกไม้สำหรับบูชาพระธาตุหริภุญชัย ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม, ชมการสาธิตการทำเทียนสะเดาะเคราะห์ บูชา รับโชค และเทียนบูชาประจำวันเกิด และการหลอมเทียนให้เข้ากับแผ่นคาถาอักขระล้านนา ของศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้และการฝึกอาชีพชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม จากนั้นชมการสาธิตการทำโคมล้านนา โคมสกุลลำพูน และโคมที่ระลึก ของศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้และการฝึกชีพของนางอุทุมพร นารัตนไวฑูรย์ และเยี่ยมชมการโคมล้านนา ของศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้และการฝึกอาชีพชุมชนช่างฆ้อง

และกิจกรรมวันที่ 16 มิถุนายน 2564 จะลงพื้นที่เยี่ยมชมการสาธิตการปั้นพระรอดหลวงหนึ่งในพระเบญจภาคี ณ วัดมหาวัน และเยี่ยมชมการสาธิตการทำโคมล้านนา ณ ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้และการฝึกอาชีพชุมชนจามเทวี จากนั้นเยี่ยมชมชุมชนน่าอยู่ ซอยจ่าเจง ชุมชนจามเทวี และเยี่ยมชมการทำตุงค่าคิงสกุลลำพูน ของ ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้และการฝึกอาชีพชุมชนสันป่ายางหลวง เพื่อสำรวจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำมาออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน เพิ่มขีดความสามารถให้กับเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง