เทศบาลเมืองลำพูน อบรมให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 ให้กับกลุ่มแกนนำสุขภาพ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 ให้กับกลุ่มแกนนำสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และอธิบายข้อควรปฏิบัติทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซึ่งคุณสมบัติสำคัญของวัคซีนทุกตัวสามารถลดความรุนแรงของการป่วยหลังการติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตได้ และแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการอื่นๆ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ลงทะเบียนเมื่อเข้าไปยังสถานที่ เป็นต้น และสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว อาจมีผลข้างเคียงเช่นเดียวกับวัคซีนและยาอื่นๆ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิกันโรค โดยอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนที่อาจพบได้ เช่น ไข้ หนาวสั่น ปวด บวม รอยแดง บริเวณที่ฉีด ปวดหัว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมใต้วงแขนข้างที่ฉีดวัคซีนบวม แต่หากมีอาการภายหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที