เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564  เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองการแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์บริการ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน  โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง