เทศบาลเมืองลำพูน ขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองลำพูน ขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของลำน้ำ ที่เกิดจากตะกอนดินและวัชพืช ส่งผลทำให้เกิดน้ำขังเน่าเสีย ซึ่งการขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ เป็นไปตามแผนการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลฯ เพื่อให้แหล่งน้ำมีประสิทธิภาพในการการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และสามารถระบายน้ำได้ดีในฤดูน้ำหลาก ตลอดจนเป็นการรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำให้สะอาดและสวยงาม