เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการจัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการจัดภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล “โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา” 28 กรกฎาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นฉ่ำฉา,หญ้าแฝก และปล่อยพันธุ์ปลา บริเสรพื้นที่ 102 ไร่ เทศบาลเมืองลำพูน