เทศบาลเมืองลำพูน พัฒนาทำความสะอาดและปลูกบัว ปรับปรุงภูมิทัศน์ร่องน้ำให้สะอาด สวยงาม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการลงพื้นที่ทำความสะอาดและปลูกบัว เพื่อปรับภูมิทัศน์ร่องน้ำบริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง และคูเมืองต่าง ๆ หลังจากที่ได้ทำการขุดลอกวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของลำน้ำ เพื่อรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำให้สะอาด สวยงามอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการปลูกบัวยังมีคุณสมบัติช่วยกรองของเสีย ดูดซับแร่ธาตุ สารอาหารและสารอินทรีย์ที่ปนมากับน้ำ เช่น สารประกอบฟอสเฟต สารประกอบไนเตรด ช่วยแก้ไขบำบัดน้ำเน่าเสีย และสร้างความสวยงาม พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ ไม่ทิ้งขยะหรือของเสียลงในแม่น้ำลำคลองและที่​สาธารณะ