เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมแจกพืชผลทางการเกษตรจากพี่น้องอำเภออมก๋อย ให้ชาวลำพูนบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าครองชีพช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมือง ร่วมกิจกรรมแจกพืชผลทางการเกษตร จากเกษตรกรอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าครองชีพช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, ส่วนราชการจังหวัดลำพูน, ทหารจากกองพลทหารราบที่ 7, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7  ตลอดจนจิตอาสาจังหวัดลำพูน  ร่วมกันแจกจ่ายพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ ฝักทอง ฝักเขียว  มะม่วง กะหล่ำปี พริก ไขไก่ และข้าวสาร เพื่อมอบให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารรับประทานในครอบครัว ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ซึ่งมีประชาชนมารับพืชผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง โดยมีเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมคัดกรองประชาชนก่อนร่วมกิจกรรม