เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหน้าสถานีรถไฟ เพื่อเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดี ขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติด

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการชุมชน และตัวแทนชุมชนหน้าสถานีรถไฟ  จัดพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหน้าสถานีรถไฟ เพื่อเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดี ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยได้ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้แลกเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดี และยังมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามกระบวนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลในเมือง และการบรรยายเรื่อง บทบาทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาคประชาชน โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ศาลพ่อบ้านชุมชนหน้าสถานีรถไฟ  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ทั้งนี้ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เกิดจากความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อกลุ่มมวลชนและพลังแผ่นดินที่อาสาต่อสู่กับภัยยาเสพติด เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อพัฒนาและเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน