ประกาศ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟิลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกขอบรางระบา ค.ส.ล.ของเดิมและยกขอบบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 11 บ่อ ถนนจามเทวี ซอย 10 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน