ประกาศ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งเสาสัญญาณฟจราจร ถนนเจริญราษฎร์ บริเวณสี่แยกเทศบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน