ประกาศ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนจามเทวี ซอย 10 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน