ประกาศ เทศบาลเมืองลำพูน เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.ถนนบ้านหลวย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน