เทศบาลเมืองลำพูน เร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจุดเสี่ยง หลังพบผู้ติดโควิด-19 มาใช้บริการ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน หลังจากที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ทั่วบริเวณรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อได้ออกประกาศไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจังหวัดลำพูน ทั้งนี้หากมีประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน ต้องการเดินทางกลับเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยง  จังหวัดลำพูนได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวก ก่อนมาต้องมีการประสานงาน ศูนย์ประสานงานโควิด-19 จังหวัดลำพูน โทร.053-093725, 053-093726, 062-0197187 และ 062-9200644 และเมื่อมาถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการติดเชื้อสู่คนในครอบครัวและคนในชุมชน