เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เน้นย้ำมาตรการ ยกระดับการป้องกันโควิด-๑๙ ในระลอกใหม่

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รณรงค์ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร และตลาดในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในระลอกใหม่ สายพันธ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียที่เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่กระจายเชื้อไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้กวดขันผู้ประกอบการที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด ฯลฯ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ และกำชับให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูนอย่างเคร่งครัด และช่วยกันเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง อย่างไรก็ตามในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่บ่อยๆ หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่แออัด ไม่ปลอดโปร่ง เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19