เทศบาลเมืองลำพูน เปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างตลาดหนองดอก และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟแสงสว่างตลาดสดหนองดอก และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั่วเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชน โดยมีแผนการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ลดความเสี่ยงภัยในเวลากลางคืน ลดปัญหาอาชญากรรม ซึ่งการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน ถือเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลฯ ซึ่งจะต้องดูแลและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง