เทศบาลเมืองลำพูน ขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชน

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดและเปิดทางน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนสนามกีฬา ซอย 5 ชุมชนสันดอนรอม ตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด กำจัดเศษขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และดินโคลนต่าง ๆ ออกจากท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชน ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือทิ้งขยะลงพื้น เพราะขยะนั้นอาจปลิวลงท่อระบายน้ำและเกิดการอุดตันได้ ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลง ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้าใกล้บริเวณทางเท้า ไม่ทิ้งเศษอาหารไขมันลงมาตามท่อ ทำให้คราบเศษอาหารไขมันสะสมจนท่ออุดตันและเกิดมลภาวะน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็น เพื่อช่วยรักษาความสะอาดของบ้านเมืองให้น่าอยู่ และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน