เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมประธานกรรมการชุมชนทั้ง 17 ชุมชน เตรียมพร้อมมาตรการรับคนลำพูนกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานประชุมประธานกรรมการชุมชน 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ เพื่อกำหนดจุดรายงานตัวรับคนลำพูนกลับบ้าน (จุดนัดพบ) อำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำพูน และต้องการจะเดินทางกลับเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยกลับมาจากพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อดูแลผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง และติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้เข้ารับการกักตัว และรับการรักษาอย่างมีคุณภาพ ป้องกันการแพร่เชื้อในวงกว้าง

ซึ่งผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี นราธิวาส ยะลา สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี ชลบุรี และจังหวัดตาก (เฉพาะ  อำเภอแม่สอด) และต้องการจะเดินทางกลับเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำพูน ต้องดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า โดยการแจ้งผ่านประธานชุมชนและโรงพยาบาลลำพูน หรือการเช็คอินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด  Safe  Lamphun เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจังหวัดลำพูน