เทศบาลเมืองลำพูน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ควบคู่กับมาตรการป้องกันโรค

เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งมีผู้เดินทางมากราบสักการะและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมีการทำความสะอาดจุดเสี่ยง และวางระบบมาตรการในการท่องเที่ยว มุ่งเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน ไม่เกิดความแออัด รวมทั้งมีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบ โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งการรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ และรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนข้อมูลการเข้าชมสถานที่ต่างๆ หรือใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อง่ายต่อการสอบสวนโรคย้อนหลัง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค