เทศบาลเมืองลำพูน เร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจุดเสี่ยง หลังพบผู้ติดโควิด-19 เข้ามาในเขตเทศบาลฯ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน หลังจากที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 บริเวณจุดที่พบแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อโควิด-19 นั่งเก้าอี้สาธารณะบริเวณคิวรถลี้ ตรงข้ามอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และบ้านพักกรณีคนขับรถส่งไอติมที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาพักบริเวณถนนกู่ช้าง โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่โดยรอบ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนจังหวัดลำพูน