เทศบาลเมืองลำพูน ขุดลอกท่อระบายน้ำ และสูบน้ำออกจากถนน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชน

เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ถนนสนามกีฬา ซอย 7 ชุมชนสันดอมรอม เพื่อทำความสะอาด กำจัดเศษขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และดินโคลนต่าง ๆ ออกจากท่อระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับฤดูฝน และมีแผนการดำเนินงานขุดลอกท่อระบายน้ำในซอยอื่น ๆ ต่อไป  และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการสูบน้ำออกจากถนนสนามกีฬา ซอย 9 ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ อีกทั้งการเติบโตของเมือง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ จึงมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ จำเป็นต้องใช้ระบบสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ซึ่งจากการขยายตัวของเมือง การระบายน้ำถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นท่อระบายน้ำ และท่อระบายน้ำส่วนใหญ่เป็นแบบปิดและฝังอยู่ใต้ดิน หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดี ท่อระบายน้ำก็จะเกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ดังนั้นการดูแลรักษาท่อระบายน้ำไม่ให้เกิดการอุดตันจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง และประชาชนต้องให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ หรือทิ้งขยะลงพื้น เพราะขยะนั้นอาจปลิวลงท่อระบายน้ำและเกิดการอุดตันได้