เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมแกนนำจิตเวช ดูแลสุขภาพจิตใจ ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมแกนนำจิตเวช เพื่อพัฒนาระบบงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ภายใต้โครงการใส่ใจสุขภาพจิตไม่คิดฆ่าตัวตาย เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายสิริวุฒิ คำธิตา รอง นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุม และมีนางศรีไพร โปธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน รวมไปถึงการดูแลจิตใจในภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ทุกกลุ่มวัยมีความเครียดและความเสี่ยงจากโรคระบาดที่เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งในจิตใจ และเป็นพลังใจให้ผู้อื่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายโดยใช้ลำพูนโมเดล (4 pillar) ซึ่งต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะแกนนำสุขภาพในชุมชน ที่มีความใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง สามารถสำรวจผู้ที่มีภาวะเครียด ซึมเศร้า เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ทีมงานสุขภาพจิตให้คำปรึกษา เพื่อลดผลกระทบได้อย่างทันเหตุการณ์ เพื่อสร้างชุมชนปลอดภัย ใส่ใจรับฟัง ช่วยส่งเสริมป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายได้อย่างยั่งยืน