เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพบปะและเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ณ ลานกิจกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ  ได้แก่ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น  การออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ รับฟังธรรมบรรยาย รวมทั้งให้ความรู้เรื่องสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และการพัฒนาศักยภาพสมอง โดยนางจำเรียง อุตสาหวรารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน เป็นวิทยากร

โดยจัดกิจกรรมแบบ New Normal คัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนเป็นการลดความเครียดในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ อีกครั้งในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564